ОС на БАН на своето 26-то заседание (22 март 2010) реши:

Преобразува Института по водни проблеми чрез вливане в Националния институт по метеоролагия и хидрология с наименование Департамент “Управление и използване на води”.

Решението влиза в сила от 01.07.2010 г.

Новият сайт на Департамента “Управление и използване на води” е в процес на разработка.

 

Тел: (+359 2) 8 722 572

Факс: (+359 2) 8 722 577

E-mail: water_management@meteo.bg

КАРТА НА УЧАСТЪЦИТЕ В РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТТОК

към 15.02.2012 г.

Text Box: “Пояснения към легендата”

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ — ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Световен ден на водата - 22 март

 

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

 

Тази година страните ще отбележат Световния ден на водата под мотото “Чиста вода за здравословен свят”

 

Традиционният Ден на отворените врати в Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ) ще се проведе, като част от двудневното изложение "Хидро-метео салон 2012".